Opgenomen op 21/04/2022
On demand
Jean-Marc Simoens
2u

Aandachtspunten bij het opstellen van correcte algemene voorwaarden!

Het opstellen van correcte algemene voorwaarden blijkt in de praktijk geen vanzelfsprekendheid te zijn. Nochtans kunnen algemene voorwaarden er voor zorgen dat een onderneming efficiënt kan contracteren. 
 
In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules die algemene voorwaarden bevatten. 
Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de (afwijkende) regels die gelden ten opzichte van consumenten, alsook in hoeverre er rekening gehouden dient te worden met de regels omtrent de onrechtmatige bedingen in een B2B context. 

Betreffende deze laatste regelgeving wordt er concreet stilgestaan bij de algemene toetsingsnorm, de zwarte lijst met onrechtmatige bedingen en de grijze lijst met bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn. 

Tevens wordt er kort vooruitgeblikt op de inwerkingtreding en de impact van Boek V van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek.

Spreker

Jean-Marc Simoens

Master in de Rechten
Postgraduaat Vennootschapsrecht
Jean-Marc Simoens is afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven als Master in de Rechten.
Na zijn studies was Jean-Marc enkele jaren werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor te Kortrijk.
Jean-Marc versterkt sinds 1 september 2016 als advocaat het commercieel departement van A.Lex.
In 2017 behaalde Jean-Marc de titel van Postgraduaat in het Vennootschapsrecht.
Sinds 2020 is Jean-Marc actief als bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk en vervult hij op heden de functie van secretaris.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-717 erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be