Gerechtelijk recht
Opgenomen op 28/05/2021
On demand
Rinse Elsermans
3u

10 jaar na de hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht. 

Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de notaris-vereffenaar, de opening van werkzaamheden, de opmaak van de boedelbeschrijving, het formuleren van de aanspraken tot aan de staat van vereffening en verdeling. 

In dit seminarie komen onder andere volgende topics en vragen aan bod:
 - Wat is de impact van een verblijvingsbeding op de gerechtelijke vereffening-verdeling?
 - Volstaat het dat partijen in het vonnis tot aanstelling van de notaris-vereffenaar berusten, of is een betekening van het vonnis steeds vereist?
 - Heling versus positieve meldingsplicht van iedere partij;
 - Wat kan u doen indien één van de partijen weigert te verschijnen op de boedelbeschrijving? Of weigert de eed af te leggen? 
 - Kan van de wettelijke termijnen uit het Gerechtelijk Wetboek worden afgeweken? En is dit aangeraden? 
 - ...

Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak dieper ingegaan op aandachtspunten en valkuilen die u als rechtspracticus kan tegenkomen in de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling. 

Spreker

Rinse Elsermans

Rinse Elsermans legt zich toe op nationale en internationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures.

OPLEIDING EN ERVARING

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.
Als advocaat is Rinse verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2015.

SPECIALISATIE

Rinse houdt zich bezig met nationale en internationale vermogensplanning, adviseren van vermogende families tijdens hun volledige levenscyclus en het bijstaan van ondernemers in het plannen en structureren van hun vermogen.
Zo helpt hij cliënten bij het overdragen van vermogen naar de volgende generatie, rekening houdend met de verschillende belangen binnen de familie. Daarnaast zoekt hij samen met hen naar rechtszekere oplossingen bij familietwisten. Ten slotte waakt hij erover toekomstige conflicten te vermijden met gebruik van (globale) erfovereenkomsten.
Indien het daartoe zou komen, dan heeft Rinse uitgebreide ervaring in het minnelijk afhandelen van conflicten in familiale context, zij het in het kader van de familiale vermogensplanning dan wel inzake echtscheidingen of nalatenschapskwesties. Blijkt een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan heeft Rinse ten slotte ook een zeer sterke expertise in civiele procedures voor de verscheidene Belgische rechtbanken, met een focus op complexe nalatenschapsdossiers.

PUBLICATIES EN ANDERE ACTIVITEITEN

Rinse is een veelgevraagd gastspreker op seminaries, waaronder bv. de Brusselse Studiekring van het Notariaat alsook de Vlaamse Raad van het Notariaat (binnen de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) waar hij reeds heeft gesproken voor meer dan 1.600 notarissen en notarieel medewerkers.
Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften en verscheen hij in diverse vooraanstaande media (De Tijd, Trends, Knack) als vakspecialist.
In het verleden was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Intussen treedt hij nog steeds nog op als gastspreker in de grondige studie Familiaal Vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen.
Ten slotte is hij lid van AIJA, International Association of Young Lawyers.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2020-05634 Erkend voor 3 standaardpunten

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be