Wim Goossens

Wim Goossens is partner binnen het Kortrijkse kantoor van Eubelius sinds 2008.

Hij is lid van onze vennootschaps- en effectenpraktijk en is zeer actief in transacties met betrekking tot onroerend goed. Hij focust op geschillenbeslechting maar begeleidt eveneens transacties.

Hij is licentiaat (1998) en doctor in de rechten (2002) van de KU Leuven, waar hij promoveerde op een proefschrift over de aanneming van werk.

Wim doceert vennootschapsrecht aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Hij houdt geregeld voordrachten en schrijft voor diverse gespecialiseerde publicaties met betrekking tot onderwerpen van vennootschaps- en contractenrecht.

Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.