Tom Reingraber

Tom Reingraber is sinds 2012 advocaat, en momenteel werkzaam bij CMS, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting. Hij was deeltijds assistent aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht (KU Leuven) van 2013 tot en met 2019, en is daar op vandaag nog steeds werkzaam als vrijwillig wetenschappelijk medeweker. Hij is (co-)auteur van verschillende juridische publicaties, en hij spreekt geregeld op seminaries over het burgerlijk procesrecht.

Lidmaatschappen en functies
  • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven – Instituut voor Gerechtelijk Recht 
  • Lid redactie gerechtelijk recht – Tijdschrift van de Vrederechters/Journal des Juges de Paix (JJP)

Publicaties
  • T. REINGRABER, “Het lot van de rechtsplegingsvergoeding en de tegenvordering bij afstand van geding”, (noot onder Vred. Westerlo 20 juni 2018), T. Vred. 2020, 251-254. 
  • T. REINGRABER and S. VOET, “Bevoegdheid en bewijs in commerciële geschillen”, (noot onder Vred. Oudenaarde – Kruishoutem 29 oktober 2015), T. Vred. 2017, 618-622.
  • Y. LENDERS and T. REINGRABER, “Retention of title under Belgian law”, in IBA (ed.), Retention of title in and out of insolvency, Surrey, Globe law and business, 2015, 37-46.
  • T. REINGRABER and J. WILLEMS, “Commentaar bij art. 98 WIPR”, in I. COUWENBERG e.a. (eds.), Duiding internationaal privaatrecht, Brussel, Larcier, 2014, 759-761 en J. CALLEBAUT e.a. (eds.), Duiding koopverkoop van onroerende goederen, Brussel, Larcier, 2018, 827-829.
  • B. ALLEMEERSCH and T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling”, in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), Nieuwe Justitie, 2014, 47-80.