Tom Heremans

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.
Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, distributieondernemingen en internationale sportorganisaties.

Relevante ervaring
 • Geschillenregeling in verband met domeinnamen als geaccrediteerd panellid en als eiser of verweerder zowel voor nationale als internationale cliënten
 • Geschil voor het Hof van Justitie van de EU in verband met auteursrechten met betrekking tot satelliettelevisie (Airfield)
 • Geschil voor het Hof van cassatie in verband met een vermeende namaak van software
 • Bijstaan van een groot aantal nationale en internationale vennootschappen - met inbegrip van telefoonoperatoren, banken en voedingsproducenten – inzake verkoopspromoties
 • Adviesverlening aan sportverenigingen betreffende niet-toegelaten uitzendingen van voetbalmatchen, piraterij en douanetussenkomsten
 • Adviesverlening aan nationale en internationale vennootschappen bij geschillen met betrekking tot handelsmerken (bv. stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, douanebeslag, schadevergoedingen, …)

Opleidingen
 • 1991 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Licentiaat in de rechten)
 • 1991 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 1993 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat economisch recht, 1993)
 • 1998 - University of California, Los Angeles (LL.M., 1998)

Lidmaatschappen
 • Lector aan de EHSAL Management School en Odisee (KULeuven) in verband met de wettelijke aspecten van marketing
 • Lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
 • Voormalig voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Winnaar van de Wim Mak Award in 2006 van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Lid van de International Trademark Association (INTA)
 • Lid van de Belgische Vereniging voor de Bescherming van het Auteursrecht

Publicaties
 • « Marketing, intellectuele rechten en sociale media » (met L. Depypere) in Sociale Media anno 2015 - Actuele juridische aspecten, E. Lievens, E. Wauters & P. Valcke (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-38.
 • « Zal het nieuwe Wetboek van economisch recht eindelijk de Concessiewet van 1961 afschaffen?” (met L. Depypere) in R. Dupont, “Retail Juridisch bekeken - Eerbetoon aan André Lombart », Larcier 2014, p. 143-168
 • "100 marketingvragen juridisch beantwoord", Intersentia, 2012-2014, 206 p.
 • "De Whois databank van domeinnaamhouders: enkele beschouwingen", in Les noms de domaine.be/.be domeinnamen, CEPANI, Bruylant, 2012
 • "De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: volledig overzicht van oud en nieuw – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau régime", Larcier,2010, 306 p.
 • "Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken",Brussel, Larcier, 2003, boek in verband met het wettelijk statuut van de domeinnamen, 228 p.
 • "Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords", (met L. Bieseman), BMM Bulletin 2011, pp. 2-16
 • “Sports Image Rights in Belgium”, co-auteur met P. De Jong, Asser Institute, 2005
 • “Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken”, Bull. BMM 2006, afl. 3, pp. 110-117
 • “Onenigheid in de rechtspraak over de bevoegdheid inzake het Gemeenschapsmerk en over metatags als reclame-uiting», Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, p. 133