Timothy Van de Gehuchte

Meester Timothy Van de Gehuchte, vennoot Portelio advocaten, specialiseert zich in diverse aspecten van het ondernemingsrecht, waaronder intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, softwarebescherming, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databanken, etc.), distributierecht (o.a. agentuur, concessie) en bouw- en aannemingsrecht (o.a. openbare werken, ABR en BA verzekeringen). In deze materies staat hij Belgische en internationale cliënten bij in contractenwerk en procedures (arbitrage en geschillen voor de rechtbank).
Mr Van de Gehuchte is lid van AIPPI (Association Internationale pour la protection de la Propriété Intellectuelle), de BNVBIE (Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom) en van de BMM (Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht). Verder is hij  ook lid van Cepani en werd reeds meerdere malen aangesteld als arbiter. In 2015-2016 doorliep hij de Cepani Arbitration Academy (expert & international level).
Mr Van de Gehuchte is licentiaat (master) in de rechten (UGent 2001) en volgde bijkomende masteropleidingen in het algemeen economisch recht (VUB 2002) en intellectueel eigendomsrechten (KUL-KUB 2006-2007). Tussen 2006 en 2012 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep economisch recht van de VUB.