Thijs Tanghe

Thijs legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting in diverse sectoren.
Hij is advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds november 2014.
Thijs behaalde aan de Universiteit Gent in 2010 het diploma van master in de rechten en in 2015 het diploma van doctor in de rechten met een proefschrift over de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek verbleef hij drie maanden als visiting scholar aan de George Washington University Law School (Washington DC, VSA)
Hij blijft ook als postdoctoraal medewerker verbonden aan het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de Universiteit Gent.
Thijs heeft verschillende publicaties geschreven en spreekt regelmatig op studiedagen. Samen met Ignace Claeys schreef hij het handboek Algemeen contractenrecht (2021).