Sylvie Tack

Sylvie Tack verdedigt en adviseert cliënten in gezondheidsrechtelijke materies sinds 2004. Zij specialiseerde zich in kantoren te Gent en Leuven, en startte haar eigen praktijk in 2010.

Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie.

Voorkeurmateries

Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers

Ziekenhuiswetgeving: contractuele geschillen tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering, adviesverlening en bijstand aan medische raden

Medisch contractenrecht: opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures

Wetgeving in verband met beroepsuitoefening: erkenning/visum, beroepstitel, statuut

Medisch recht: patiëntenrechten, begin en einde van het leven,  orgaantransplantatie, beroepsgeheim  en privacy

Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV

Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek

Seminaries van deze spreker

Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure

Burgerlijk recht
Opgenomen op 08/03/2021
3u
On demand
Sylvie Tack
Meer informatie

Seminarie: Bewindvoering: medischrechtelijke aspecten en recent gewijzigde praktische aspecten bij bewind

Burgerlijk recht
22/10/2021
Sylvie Tack, Christophe Verwilghen
13:30 tot 17:30
Gent
Meer informatie

Livewebinar: Bewindvoering: medischrechtelijke aspecten en recent gewijzigde praktische aspecten bij bewind

Burgerlijk recht
22/10/2021
Live
Sylvie Tack, Christophe Verwilghen
13:30 tot 17:30
Meer informatie