Stijn Vandamme

Stijn Vandamme behaalde in 2006 resp. 2007 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten en het diploma van master in het milieurecht aan de Universiteit Gent. In zijn masterproef verrichtte hij onderzoek inzake natuurbehoud naar de juridische mogelijkheden om zeezoogdieren te beschermen tegen bijvangsten, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau.
Sinds 1 oktober 2007 is hij als advocaat actief bij LDR. Hij focust zich in het bijzonder op dossiers en projecten met betrekking tot de thema’s bodemverontreiniging, bodemsanering en de bijhorende saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid. Hij beschikt eveneens over een ruime expertise inzake milieuvergunningen (omgevingsvergunningen), alle vormen van milieuhinder (zoals geluidshinder, geurhinder, trillinghinder, …) en milieuheffingen.
In de academiejaren 2008-2010 was hij actief als lesgever ‘administratief recht’ bij de vakgroep Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van Het Perspectief (PCVO) te Gent. Hij is eveneens als gastdocent verbonden aan het instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, alsook aan de Universiteit Hasselt (Campus Diepenbeek).
In 2010 werd hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).
Stijn was jarenlang actief als bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent. Vanaf 2019 zetelt hij in de Raad van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent.