Steven Bouckaert

Rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent en doceert vreemdelingenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Auteur van diverse publicaties.