Stéphanie De Smedt

Stéphanie richt zich op het intellectueel eigendomsrecht (technologieoverdracht, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), ICT recht (met inbegrip van e-commerce, telecom, en software- en andere internet-gerelateerde contracten) en privacy en bescherming van persoonsgegevens.
Ze heeft een bijzondere focus op GDPR compliance, het structureren van (grensoverschrijdende) gegevensstromen, en grote “privacy by design” projecten. Zij adviseert ook regelmatig cliënten die actief zijn in de life sciences sector omtrent het toepasselijke regelgevend kader en in de context van klinische studies.
In haar vakgebieden vertegenwoordigt Stéphanie cliënten in de rechtbank, alsook voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in alternatieve geschillenbeslechting. Zij is door CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, aangesteld om op te treden als derde- beslisser in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor .be-domeinnamen. Zij werd tevens aangesteld als praktijkassistente bij het Centre for IP & IT Law aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Zij publiceert regelmatig, spreekt op congressen en (interne en externe) events over onderwerpen binnen haar vakgebieden, en neemt als coach / juridisch expert deel aan hackathons op het gebied van Blockchain en Artificiële Intelligentie.
Stéphanie wordt erkend als “Rising Star” in Legal500 EMEA 2020EU regulatory: Privacy & Data Protection.