Stefan Van Camp

Stefan Van Camp is gespecialiseerd in de juridische aspecten van IT-projecten en IT-contracten, software, e-commerce, elektronische communicatie, online consumentenrecht, online marktpraktijken, de verkoop van producten, en productveiligheid en -aansprakelijkheid. Hij heeft uitgebreide ervaring in het opstellen en onderhandelen van contracten met betrekking tot de ontwikkeling, het in licentie geven en de implementatie van software, SaaS- en cloudservices en IT-outsourcing. Hij heeft ook veel ervaring met gerechtelijke procedures in deze materies. Als advocaat en voormalig consultant in toonaangevende internationale consutingbedrijven is en was hij betrokken bij grootschalige IT-inkoopprojecten in verschillende landen.
Verder voert hij juridische studies en assessments uit voor verscheidene overheden en overheidsinstanties op het gebied van online consumentenwetgeving, consumentenverkopen en marktpraktijken.
Stefan ontwerpt en onderhandelt ook verscheidene soorten commerciële contracten, zoals distributie en detailhandel, franchising, productie, commerciële partnerschappen, joint ventures, algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden, enz. Hij heeft ook uitgebreide ervaring met gerechtelijke procedures over dit soort contracten.
Hij is een veelgevraagd spreker op seminars en webinars over IT-contracten en e-commerce.