Sophie Maes

Sophie  adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling met inbegrip van arbeidsmigratie (arbeidskaarten, "single permit", visa en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

Zij toont een bijzondere belangstelling voor de internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht.

Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels. Zij is mede-auteur van het boek "Tewerkstelling buitenlandse werknemers". Binnen Ius Laboris is zij lid van het “Executive Committee” en voorzitter van de “Global Mobility and Immigration Expert Group". Sophie wordt aanbevolen in de Who’s Who Legal 2017 editie, met de volgende vermelding: "Sophie Maes is a highly regarded adviser in matters of international employment, labour law and social security law. Sources say: “She is highly efficient and extremely knowledgeable in global mobility and immigration issues.".  Bovendien behoort Sophie ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt ze als volgt vermeld: “Sophie Maes is a national leader with a superb practice. She is also recognised for her international expertise, with sources commenting, “Sophie is the go-to person on global mobility and immigration issues in the context of employment law in Belgium and beyond.” In 2019 vermeldt de gids het volgende : "With an impressive ability on restructuring and dismissals work, the "very knowledgeable" Sophie Maes runs a top-notch practice that sees her garner widespread commendation from peers. "There is no better person" in the field in Belgium", comments one interviewee".

Sophie behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven (K.U.Leuven) in 1997, na gestudeerd te hebben in Leuven en Rouen (Frankrijk). Zij behaalde tevens een speciale licentie in sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB) in 1998.  Zij is lid van de Brusselse Orde van Advocaten sedert 1998. Sedert 2009 is zij vennoot bij Claeys & Engels.