Sofie Logie

Sofie Logie, partner, is een van 's lands topspecialisten in het overheidsopdrachtenrecht en in publiek-private samenwerking. Daarnaast heeft zij een grote expertise in het onderwijsrecht, ambtenarenrecht, lokale belastingen, verzelfstandiging en concessies. Sofie werd aanbevolen in The Legal500 editie 2021.

Opleidingen

Licentiaat in de Fiscaliteit (ULB, 2002)
Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 2001)

Beroepsuitoefening
2007­ heden Partner­advocaat bij Publius
2002­ 2007 Advocaat bij Laga advocaten

Publicaties
 
LOGIE, S. e.a., ‘Referenties in vijf cruciale vragen bekeken’, in Jaarboek overheidsopdrachten 2012­ 2013, Brussel, EBP Publishers, 2012, 879­924
 LOGIE, S. e.a., Artikelsgewijze commentaar bij het KB van 14 januari 2013, Politeia, 2013
 LOGIE, S. e.a., Artikelsgewijze commentaar bij het KB van 15 juli 2011, Politeia, 2012
 LOGIE, S. e.a., ‘Overheidsopdrachten. Het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren  toegelicht’, Brugge, Vanden Broele, 2012 LOGIE, S., ‘Drempelbedragen overheidsopdrachten’, OCMW­visies 2012/1, 69­70