Sébastien De Rey

Sébastien De Rey  is Postdoctoraal onderzoeker van het FWO en legt zich toe op het PENDL-project over de privaatrechtelijke afdwinging van non-discriminatierecht (Project on the Enforcement of Non Discrimination Law), in het bijzonder op de burgerrechtelijke sancties en de bewijslast bij discriminatiegevallen. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend verbintenissenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en bijzondere contractenrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies. Sébastien is tevens chargé de cours invité en titularis van het vak Nederlandse rechtstaal aan de UCLouvain, Centre de droit privé. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht/Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC, Kluwer), onderdelen verbintenissenrecht en bijzondere contractenrecht en referent/medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR, Kluwer).

Voordien was Sébastien Postdoctoral Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong, met onderzoek in het licht van het nieuw Chinees Burgerlijk Wetboek 2020 (2019-‘20). In 2018 verdedigde hij aan de KU Leuven zijn doctoraal proefschrift, getiteld "Herstel in natura in het contractenrecht: rechtsvergelijkende studie met buitencontractuele invalshoek" (Brugge, die Keure, 2019, xxxvi + 927 p.), onder promotorschap van prodecaan Bernard Tilleman en professor Sophie Stijns, als onderzoeks- en onderwijsassistent (2014-'15) en Aspirant van het FWO (2015-'19). Sinds kort is hij docent aan de ULiège.

Sébastien studeerde rechten in Kortrijk en Leuven, KU Leuven (Bachelor en Master, 2009-'14, magna cum laude) en Zwitserland (Universiteit van Fribourg/Freiburg im Üechtland, 2012-'13). Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden (2016), het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg (2016), Universiteit Zürich (2017) en de Universiteit Paris II - Panthéon-Assas (2018) en nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (i.s.m. de universiteiten van Cambridge, Münster, Krakau en Valencia, 2016-‘17). Hij stelde zijn onderzoek voor in o.a. Parijs, Cambridge, Tokyo, Shanghai en Hongkong. Sébastien is lid van the International Network for Law and Apology Research (INLAR), Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong en lid van het Séminaire Franco-belge en droit des obligations (Paris I - Sorbonne en UCLouvain). In 2017 ontving Sébastien de TPR-prijs voor zijn bijdrage "Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht"