Sam De Voogt

Sam legt zich toe op het sociaal recht, en in het bijzonder op het arbeidsrecht en pensioenen.
Hij vervoegde Eubelius in 2019 en is verbonden aan de balie van Brussel. Voordien was hij ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen en werkte hij als advocaat in een kantoor te Antwerpen.
Sam behaalde zijn diploma Master in de Rechten in 2017 aan de Universiteit Antwerpen.