Ruben Roex

Ruben Roex is advocaat bij Time-lex. 
Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.
Vorige professionele ervaring
Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Seminaries van deze spreker

Privacy & security in the cloud

Handels- en economisch recht
14/05/2019
Ruben Roex
Namiddag
Gevorderde
Meer informatie