Peter Flamey

Peter Flamey is advocaat aan de balie te Antwerpen en is, met zijn kantoor, werkzaam in het domein van de omgevingsvergunning, met alle aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw, ruimtelijke uitvoeringsplannen, milieu, handelsvestigingen, natuurbescherming, onroerend erfgoed, planschade en overheidsaansprakelijkheid, onteigening, bodembescherming, afvalstoffen en milieuheffingen; alle aspecten van milieucriminaliteit, handhaving voor de strafrechter en bestuurlijke handhaving. Peter is eveneens werkzaam in het domein van het overheidsopdrachtenrecht, met alle aspecten van de gunning en de uitvoeringsgeschillen tussen de aannemer en de overheid; alle aspecten van publiek-private samenwerking, waaronder concessies en alle vormen van overheidscontracten. 
Peter heeft verschillende publicaties en opleidingen rond bovenstaande onderwerpen op zijn naam staan.