Patrick Senaeve

In 1974 behaalde Patrick Senaeve het diploma van licentiaat in de rechten (K.U.Leuven). Vervolgens behaalde hij in 1977 het diploma van licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (K.U.Leuven). In november 1981 verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift, met de titel "Het vaderschap van de echtgenoot. De vaststelling en betwisting van de op het huwelijk gebaseerde vaderlijke afstamming".

Sinds 1974 is hij onafgebroken aan de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven verbonden, eerst als assistent, in 1985 als buitengewoon docent, in 1987 als docent, in 1992 als Hoogleraar, in 1995 als Gewoon hoogleraar en sinds mei 1998 als Deeltijds Gewoon hoogleraar  - thans belast met de leeropdracht Personen- en Familierecht en Familiale Geschillenrecht. Bovendien was Patrick ook gastprofessor aan verschillende buitenlandse universiteiten (Bujumbura, Rotterdam, Poznan en Pretoria).

Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het "Tijdschrift voor Familierecht" (tot 2006 "Echtscheidingsjournaal"). Sinds april 1998 is hij naast Deeltijds Gewoon hoogleraar ook Raadsheer en sinds 2007 Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Brussel.

Hij is lid van de Vereniging voor Familie & Recht (V.Fam.), die een nauwere samenwerking nastreeft tussen de professoren familierecht van de Vlaamse universiteiten.  In alliantie met de Nederlandse Alliantie Familie & Recht is deze samenwerking door het FWO erkend als Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap, met als acroniem RETHINKIN (Rethinking legal kinship studies in the Low Countries).