Mr. Marijn De Ruysscher


Marijn De Ruysscher is een senior associate in de handels- en geschillenbeslechtingspraktijk en lid van onze verzekerings- en herverzekeringsbranche.

Marijn heeft een brede ervaring in commerciële geschillenbeslechting via geschillen en arbitrage op verschillende gebieden, zoals aansprakelijkheid, verzekeringen, commerciële contracten en distributierecht. Hij heeft een bijzondere ervaring in complexe vragen met betrekking tot  arbitrage, waarover hij ook regelmatig publicaties publiceert.

Marijn studeerde aan de Universiteit van Gent (UGent), waar hij in 2007 zijn diploma rechten behaalde. Daarnaast behaalde hij een LL.M. in International Commercial Arbitration Law van de Universiteit van Stockholm in 2008.

Hij werd in 2008 toegelaten tot de balie van Brussel en is actief lid van verschillende jonge arbitrage-organisaties zoals CEPANI40, ICCYAF, YAAP en YoungICCA.

Sinds 2017 is Marijn ook lid van de stuurgroep van CEPANI40.