Mieke Deconinck

Mieke is actief in de verschillende takken van het arbeidsrecht. Cliënten kunnen steeds bij haar terecht met vragen over de concrete aanpak van individuele arbeidsgeschillen en eindeloopbaanmogelijkheden. Zij volgt terzake de evolutie in de wetgeving nauwgezet op.

Mieke behartigt de belangen van de werkgever ook in geval van gerechtelijke procedures en pleit regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en -hoven.

Daarnaast spreekt Mieke geregeld op zowel interne, als externe seminaries en schreef zij reeds verschillende artikels in juridische tijdschriften.

Zij behaalde in 2008 haar Masterdiploma in de rechten aan de Gentse universiteit. Nadien vervoegde zij Claeys & Engels en sloot zij zich aan bij de balie van Kortrijk.