Michaël de Potter de ten Broeck

Michaël de Potter de ten Broeck behaalde zijn doctoraat ("De impact van onvoorziene omstandigheden op contractuele verbintenissen") aan de UGent en is er op heden actief als postdoctoraal medewerker binnen het Centrum voor Goederen- en Verbintenissenrecht. Hij regelmatig artikels en bijdragen. Daarnaast is Michaël referendaris bij het Hof van Cassatie.