Melanie Verroken

Melanie Verroken is vennoot bij Racine. Met specailisatie in Handels- en economisch recht, Intellectueel Eigendomsrecht (merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, octrooirecht, domeinnamen, informaticarecht en privacy,...) en auteur van diverse publicaties
 
  • LMaster in de rechten,  K.U.Leuven (1999)
  • Master in Business Administration, I.A.E. d'Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille (2000)
  • Master na Master in Intellectueel Eigendomsrecht (IP/IT), K.U.Leuven & K.U.Brussel (2004)
  • Bedrijfsjuriste bij Samsonite Singapore Ltd. (2001-2003)
  • Advocaat sedert 2003
  • Lid van de Belgische Vereniging voor Auteursrechten