Meindert Gees

Meindert Gees is venoot bij Publius advocaten en  voornamelijk gespecialiseerd in milieurecht, ruimtelijke ordening & stedenbouw en in bodemrecht. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd in het grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en vreemdelingenrecht. Mr Gees is praktijkassistent publiek recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk en is voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk. Hij is ook hoofdredacteur deelredactie publiek recht RABG. Mr Gees werd op 1 januari 2018 partner bij Publius advocaten.