Marnix Moerman

Marnix Moerman vatte de universitaire opleiding in de rechten aan in 1986, studeerde aan de Gentse Universiteit en behaalde de titels van kandidaat en licentiaat in de rechten met onderscheiding. Na de universitaire opleiding koos Mr. Moerman onmiddellijk voor de advocatuur. Hij schreef zich in aan de Gentse balie, doorliep er de stage en behaalde het bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.
 
In 2002 behaalde hij het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gerechtelijke functies:
  • Plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Lievegem daartoe benoemd bij koninklijk besluit van 28.09.1999;
  • Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij koninklijk besluit van 03.06.2003;
  • Plaatsvervangend Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent, bij Koninklijk Besluit van 15.11.2010 (B.S. 23.11.2010);
 
Sinds augustus 2021 is Mr. Moerman Stafhouder van de Balie van Gent. Onderwerpen rond deontologie liggen hem nauw aan het hart.