Marco Dubois

Marco Dubois behaalde in 1988 zijn Licentie in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Hij is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 1992. In 2012 trad hij toe tot het team van Magister.legal.
Hij is bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken sinds 2004 en Familiezaken sinds 2007.
Zijn voorkeurmateries omvatten het Vreemdelingen- en Humanitair Recht, het juridisch advies, de bijstand bij geschillen voor de rechtbank en de bemiddeling in burgerlijke, commerciële en familiezaken.
Zijn kennis werd naderhand nog verrijkt met o.a. een bijzondere Licentie in Europees recht aan l’Institut des Etudes Européennes (IEE) in Brussel en een Master in Intercultural Management aan het ICHEC.