Maarten Verhaghe

Maarten Verhaghe voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Sint-Amandscollege Noord te Kortrijk in 2003. Hij behaalde in 2007 zijn bachelor diploma Rechten aan de Universiteit Gent.
Tijdens zijn verdere studies was hij voltijds tewerkgesteld bij de fiscus en behaalde als werkstudent zijn diploma Master in de Rechten.
Hij legt zich toe op het ondernemings- en insolventierecht, met een bijzondere interesse voor vennootschaps- en contractenrecht.
Sinds 1 januari 2017 is hij verbonden aan de Kortrijkse Balie.
Mr. Verhaghe doceert sedert een achttal jaren verschillende rechtsvakken - waaronder privacy en e-commerce - en fiscale vakken aan Syntra-West. Tevens is hij regelmatig spreker op seminaries en opleidingen.
In 2018 behaalde hij het certificaat als erkend Data Protection Officer (DPO).  Ondertussen oefent hij deze functie uit voor een vooraanstaande institutionele organisatie.
Algemene rechtsgebieden:
Ondernemingsrecht, contractenrecht, invorderingen en beslag, vermogensrecht en insolventierecht, I.T.-recht
Bijzondere materies:
Begeleiding van ondernemingen, vennootschapsrecht, M&A, aannemings- en huur geschillen, sociale wetten en arbeidsrecht, procedure fiscale en parafiscale invorderingen, onbetaalde facturen, WCO, faillissementen, vereffeningen,  aansprakelijkheidsvorderingen en vermogensrecht, e-commerce, privacy (GDPR)