Maaike Cornelli

Maaike legt zich toe op het arbeids- en socialezekerheidsrecht en focust daarbij op M&A en herstructureringen, flexibiliteit in de arbeidsrelaties in de meest brede zin en discriminatiekwesties. 
Zij is advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2015.
Maaike behaalde in 2012 Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Nadien behaalde zij een aanvullende Master Algemene Economie aan dezelfde universiteit.