Kurt Devos

Kurt Devos is actief in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, met een bijzondere interesse voor internationale tewerkstelling. Hij adviseert in hoofdzaak Belgische en buitenlandse ondernemingen, begeleidt ondernemingen bij sociale inspecties en voert procedures voor de rechtbanken, burgerlijk en correctioneel. Hij zorgt voor de redactie en het nazicht van diverse arbeidsovereenkomsten en andere contracten of documenten. Kurt Devos is licentiaat in de rechten (U. Gent, 1999). Hij spreekt en schrijft over materies die verband houden met de sociaalrechtelijke aspecten van (re)organisatie van ondernemingen en internationale tewerkstelling. Kurt Devos is lid van de Balie van Kortrijk en geeft les arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.
  • Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht
  • Grensoverschrijdende tewerkstelling en immigratie
  • Collectieve arbeidsrelaties
  • Herstructurering en overdracht van onderneming
  • Sociale inspecties en sociaal strafrecht
  • Commerciële contracten