Kati Verstrepen

Kati Verstrepen werd lid van de Antwerpse balie in 1988.  Nog tijdens haar stage bij Prof. Jean Laenens richtte zij haar eigen kantoor op in de Rotterdamstraat. Van bij de aanvang legde Kati Verstrepen zich toe op het vreemdelingenrecht. Een materie die zij ondertussen, na meer dan 30 jaar, door en door beheerst.
Sinds 1998 is mevr. Verstrepen ook zeer actief binnen de balie.
Zij was onder meer afgevaardigde bij de Vereniging van Vlaamse Balies, later Orde van Vlaamse Balies, lid van de Raad van de Orde te Antwerpen, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies. Van 2014 tem 2016 was zij stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.
Kati Verstrepen werd in november 2017 verkozen als voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Daarnaast is zij ook voorzitter van de vzw Nansen asbl. Mevr. Verstrepen is al meer dan 15 jaar docent vreemdelingenrecht aan de stageschool van de Antwerpse balie en heeft al verschillende publicaties over dit onderwerp op haar naam.