Karen Janssens

Karen Janssens is lid van onze Commercial and Dispute Resolution praktijk evenals van onze Insurance & Reinsurance sector.  Karen heeft ruime ervaring in commerciële geschillenbeslechting via rechtbanken en arbitrage in diverse domeinen, zoals buitencontractueel en contractueel aansprakelijkheidsrecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor (product) aansprakelijkheid,  zowel vanuit contractueel als verzekeringsoogpunt.  Karen is lid van de balie van Brussel.
 

 
2020.................................... Senior Associate bij Lydian
2018 – 2019....................... Associate bij Lydian
2016 – 2018....................... Associate bij Loyens & Loeff
2014 – 2015....................... Associate bij Linklaters
 

 
  Opleiding
2018.................................... Universiteit Antwerpen (Antwerpen, België) – Postgraduaat in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
2014.................................... University of Virginia (Virginia, Verenigde Staten van Amerika ) – LL.M. Master of Laws 2013.................................... Vrije Universiteit Brussel (Brussel, België) – Master in de rechten
 

Seminaries van deze spreker

Product- en consumentenaansprakelijkheid: praktische toelichting van de problematiek zowel in relatie tussen 2 ondernemingen als de relatie tussen onderneming en consument

Handels- en economisch recht
22/06/2021
Live
Karen Janssens
13:00 tot 16:00
Meer informatie