Jachin Van Doninck

Jachin Van Doninck staat cliënten bij in procedures voor het Hof van Cassatie en in geschillen voor de gewone rechtbanken en voor arbitrale instanties, vooral in het transportrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Hij wordt ook regelmatig geraadpleegd over complexe vragen van burgerlijk procesrecht.
Jachin heeft een grondige kennis van het (nationaal, internationaal en Europees) proces- en bewijsrecht en doceert en publiceert hierover aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de UGent. Hij hield in 2011 de openingsrede van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel en wordt vaak als spreker gevraagd. Jachin is sinds 2001 advocaat te Brussel.

Credentials
Jachin adviseerde en procedeerde over uiteenlopende onderwerpen zoals het beroepsgeheim van de bedrijfsjurist (resulterend in Cass. 22 januari 2015, nr. C.13.0532.F), diplomatieke immuniteit (Cass. 28 oktober 2016, nr. C.16.0039.N) en persaansprakelijkheid (Cass. 12 januari 2012,  nr. C.10.0610.N: ‘kwakzalver’; Cass. 28 november 2014, nr. C.13.0437.N: Mo-magazine v. Forrest). Hij was in verschillende fasen betrokken bij de afwikkeling van het Fortis-dossier en begeleidde Belgiës belangrijkste consumentenorganisatie als ‘lead plaintiff’ bij het verkrijgen van collectief herstel (‘class action’) in de Dieselgate-zaak.

Opleiding
Jachin Van Doninck studeerde rechten aan de Universiteit Gent (lic.jur. UGent, 2001) en aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. Jachin werd in 2020 doctor in de rechten op een proefschrift over het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs (Joint PhD UGent-VUB). Hij was advocaat bij Stibbe van 2001 tot 2015 en is stichtend vennoot van Arcas Law.
Prof. dr. Jachin Van Doninck is als docent verbonden aan de de afdeling privaat- en economisch recht van de VUB, waar hij gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR doceert. Hij zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad en van RABG.