Hugo Lamon

Hugo Lamon studeerde af als licentiaat in de rechten in 1985 (KUL, met onderscheiding). Hij begon zijn advocatenloopbaan in 1986 in Brussel en is sinds 1998 advocaat in Hasselt.
Hij is ingeschreven aan de balie van Limburg, waar hij zijn hoofdinschrijving heeft. Sinds 2020 is hij bijkomend ook ingeschreven aan de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel. Hij heeft een bijkantoor in Brussel, waar hij samenwerkt met Mr. Stijn Sabbe (Resolut.)
Hij is vlot tweetalig (Nederlands, Frans) en heeft een behoorlijke kennis van het Engels.
Hij legt zich in het bijzonder toe op de materies uit het Wetboek van Economisch Recht (o.m. intellectuele eigendomsrechten, commerciële contracten), ook met bijzondere  aandacht voor de juridische aspecten van het vrij beroep. Hij schreef diverse artikels over de erelonen van beoefenaars van vrije beroepen.
Hij behandelt ook regelmatig tuchtdossiers (vrij beroep en overheid).
Hij is gepassioneerd door zijn beroep van advocaat. Hij was gedurende jaren actief als bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, waar hij o.m. verantwoordelijk was voor de studiedienst van de Orde. Hij was ook enkele jaren de woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies
Hij was voorheen lid van de Hoge Raad voor de justitie (2008-2012), ook geruime tijd (1992-2000) praktijkassistent  handels-en ondernemingsrecht aan het LUC (thans Universiteit Hasselt) en later lector mediarecht en journalistieke deontologie (2008-2013) aan de Xios-Hogeschool (thans Hogeschool PXL).
Hij is mede-oprichter van het juridisch vakblad Today’s Lawyer.
Hij publiceert voornamelijk over economisch recht en deontologie (download publicatielijst Hugo LAMON).
Hij is de auteur van o.m. de boeken: De illusie van de juridische waarheid (Intersentia, 2016), Wegwijzer economisch recht (KnopsPublishing, 2014, m.m.v. Valerie Veldeman), Respectvol procederen (Intersentia, 2013, met J. Colaes), De kwaaie tante justitie (die Keure, 2008) en De advocaat in de spiegel (die Keure, 2004).
Hij mengt zich ook regelmatig in het maatschappelijk debat over justitie en schrijft hierover in o.m. de Juristenkrant. Een aantal van zijn columns werden gebundeld in Togapraat (Kluwer, 2013, met B. Ponet). Iedere week schrijft hij een druk gelezen column op de blog van www.jubel.be. Een aantal  van zijn blogpost werden gepubliceerd in het boek” Jubelende Justitie” (KnopsPublishing, 2019, 240 p.).
Hij werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend als “collaboratieve advocaat” (zie art. Art. 1738. Ger.W omschrijft wat “collaboratieve onderhandelingen” omvatten: “ Indien de partijen worden bijgestaan door een collaboratieve advocaat bedoeld in artikel 1739 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de geschillen bedoeld in artikel 1724 van hetzelfde Wetboek het voorwerp uitmaken van een collaboratieve onderhandelingsprocedure, dat wil zeggen een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij conflicterende partijen en hun respectieve advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen”)
Hugo Lamon is plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.