Hanne Vyncke

Hanne Vyncke studeerde in 2015 af aan de Universiteit Gent als Master in de Rechten met grote onderscheiding. Zij vatte meteen haar baliestage aan en was van oktober 2015 tot oktober 2019 actief als advocaat aan de balie te Gent. Sedert oktober 2019 is zij academisch assistente aan de Universiteit Gent, bij de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, waar zij naast onderwijstaken in het kader van vastgoedrecht en bijzondere overeenkomsten een doctoraal proefschrift voorbereidt onder promotorschap van prof. dr. Maarten Dambre. Haar onderzoek spitst zich toe op (woning)huur. Zij heeft al een aantal publicaties op haar naam staan en spreekt met plezier op studiedagen.