Guido De Croock

Plaatsvervangend Magistraat.
Ere voorzitter Rechtbank Van Koophandel Dendermonde.