Guido De Croock

Plaatsvervangend Magistraat
Ere voorzitter Rechtbank Van Koophandel Dendermonde