Frederik Vanden Bogaerde

  • Vennoot-zaakvoerder TLA BV BVBA
  • Toegelaten tot de balie sinds 1998
Opleiding:

  • Kandidaat in de moderne geschiedenis (KULAK, 1996)
  • Licentiaat in de rechten (KUL, 1998, onderscheiding)
  • Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken

Publicaties:

  • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2003, Kluwer, Mechelen, 2003
  • VANDEN BOGAERDE, F., De band tussen overlading en wegbeschadiging: weerlegbaar of onweerlegbaar?, VAV 2005, afl. 2, 125-127
  • VANDEN BOGAERDE, F.,Wegvervoer – Vervoerscontract, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
  • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
  • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2008, Kluwer, Mechelen, 2007