Francis van der Haert

Met zijn voorkeur voor het vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A), begeleidt en adviseert Francis van der Haert zijn cliënten in alle vennootschapsrechterlijke aspecten van het (bedrijfs)leven.

Opleiding en ervaring

Na zijn masterdiploma Rechten aan de K.U. Leuven (2004), specialiseerde Francis zich in het Europees recht (Master na Master U.C. Louvain-la-Neuve) en het Vennootschapsrecht (Master na Master K.U. Brussel). In november 2018 werd Francis opgenomen als erkende Bemiddelaar op de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie.

Francis vervoegde Cazimir in augustus 2019, na andere ervaringen te hebben opgedaan als advocaat, bedrijfsjurist en adviseur bij een Big 4 kantoor.

Als advocaat is Francis verbonden aan de balie van Antwerpen. Francis is tweetalig Frans en Nederlands en heeft een doorgedreven professionele kennis van het Engels.

Specialisatie

Francis verzamelde reeds specifieke kennis en ervaring om zijn cliënten optimaal te begeleiden bij het oprichten van vennootschappen, het vastleggen van aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van bedrijven, het opzetten van vennootschaps-, financierings- of acquisitiestructuren, joint ventures, kapitaalinbrengen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, enz.

Publicaties en andere activiteiten

Francis is een regelmatige spreker op seminaries en workshops georganiseerd door beroepsfederaties, werkgeversorganisaties en opleidingscentra.

Seminaries van deze spreker

Asset of share-deal met focus op vastgoedtransacties: fiscale en juridische aspecten

Vastgoed en stedebouwrecht
Opgenomen op 11/12/2020
1u45
On demand
Wouter Strypsteen, Francis van der Haert
Meer informatie