Filip Tuytschaever

Filip Tuytschaever is gespecialiseerd in EU-, mededingings- en distributierecht en staat ondernemingen en overheden bij in procedures voor de Europese Unie en nationale overheden en rechtbanken. Hij heeft de Europese Commissie, de Europese Bankautoriteit en het Koninkrijk België vertegenwoordigd voor de EU-rechtbanken.
Filip studeerde af aan de Universiteit van Gent, behaalde masterdiploma's in Internationaal en Europees Recht (Universiteit Brussel - VUB) en in bedrijfsbeheer (VLEKHO). Hij kreeg een Ph.D. in de rechten door de juridische afdeling van het Europees Universitair Instituut in Florence (Italië). Hij was nationaal expert bij het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie en stagiair bij de Juridische Dienst van de Europese Commissie.
Filip is professor EU-mededingingsrecht aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en is lid van de balie van Brussel.