Evy Dhaene

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Seminaries van deze spreker

Seminarie: taakverdeling tussen de rechtbank en de notaris-vereffenaar bij vorderingen, een mijnenveld voor de advocatuur / erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij keuze- en verblijvingsbedingen- Cassatiearresten van 9 maart 2020 en 7 december 2020

Gerechtelijk recht
19/11/2021
Evy Dhaene, Guillaume Deknudt
13:30 tot 17:30
Berchem
Meer informatie