Eveline Ankaert

Eveline Ankaert is als senior advocaat werkzaam bij Lydian, verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van de
“Employment Pensions & Benefits” praktijk van Lydian en maakt deel uit van Lydian’s health team.
Eveline heeft een algemene en uitgebreide kennis van zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht. In het
bijzonder houdt zij zich bezig met Healthcare, Health en HRM. Zij adviseert cliënten rond alle aspecten van
gezondheidsrisico’s op het werk (zoals arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, psychosociale risico’s,
pesterijen).
Zij is eveneens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.
Tot slot is Eveline auteur van SocialEye, co-auteur van het “Praktijkboek Sociale Zekerheid”, de nieuwsbrief van
het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven en de losbladige publicatie “Arbeidsongevallen (Aron)”. Zij is ook
lid van het Belgische Genootschap van Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (Begasoz).

LOOPBAAN
03/2012 - heden: Senior associate bij Lydian
09/2015 - heden: Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Arbeidsrecht – KU Leuven
10/2005 – 02/2012: Assistente Instituut voor Sociaal Recht - KU Leuven

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES
- E. ANKAERT en I. PLETS, “Een jaar lang maatregelen. Preventie van burn-out en re-integratie na langdurige
arbeidsongeschiktheid”, HR.square 2019, nr. 187, 62-63.
- E. ANKAERT en I. PLETS, “Nieuwe regels rond re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers”,Or.
2017, 20-31.
- E. ANKAERT en V. VERDEYEN, Schadeloosstelling bij arbeidsongevallen, Mechelen, Kluwer, 2017, 382 p.
- E. ANKAERT, “Arbeidsongeschiktheid” in J. PUT,V. VERDEYEN en Y. STEVENS (eds.), Praktijkboek
Sociale Zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2007-2019;
- E. ANKAERT, “Moederschap” in J. PUT, V. VERDEYEN en Y. STEVENS (eds.), Praktijkboek Sociale
Zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 2007-2019;
- E. ANKAERT, “Sociaal procesrecht” in J. PUT, V. VERDEYEN en Y. STEVENS (eds.), Praktijkboek Sociale
Zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2007-2019;
- E. ANKAERT, Rechtshandhaving en medische beroepsuitoefening. Evaluatie van de sociaal- en
tuchtrechtelijke handhaving betreffende de individuele gezondheidszorgverstrekking, Brugge, die Keure,
2013, 397p.;
- K. HERBOTS, E., ANKAERT, E., VAN GRUNDERBEEK en J. PUT, Professioneel omgaan met risico's.
Juridisch onderzoek naar de aansprakelijkheid van private non-profit voorzieningen met de focus op
jeugdhulp en kinderopvang, Brussel, Vlaams Welzijnsverbond vzw, Politeia, 2012, 130p.;
- E. ANKAERT en J. PUT, “Administratieve rechtshandhaving in het socialezekerheidsrecht” in G. VAN
LIMBERGHEN, Social handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, 2010, 267-322.