Elisabeth Alofs

Elisabeth Alofs is voltijds hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel waar zij het familie- en familiaalvermogensrecht doceert in de Bachelor en de Master Rechten en in de Master na Master Notariaat. Zij is tevens directeur en opleidingsraadvoorzitter van de Master na Master Notariaat, en voorzitter van de Vakgroep Privaat- en Economisch Recht. Daarnaast is zij als post-doctoraal academisch medewerkster verbonden aan de Universiteit Antwerpen. 
Haar onderzoek situeert zich in de domeinen van het familierecht (in brede zin) en het socialezekerheidsrecht en de raakvlakken tussen beide rechtsdomeinen. In dat domein schreef zij ook haar proefschrift, getiteld: ‘Bescherming bij ontbinding van het huwelijk. Een onderzoek naar de houdbaarheid van het overlevingspensioen, het echtscheidingspensioen en de uitkering na echtscheiding.’ Naar aanleiding van haar proefschrift werd in 2014 de regeling inzake het overlevingspensioen hervormd. Zij behaalde tevens het diploma van Master na Master in het Sociaal Recht (Vrije Universiteit Brussel, grote onderscheiding). 
Zij is (stichtend) lid van de door het FWO erkende wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap ‘Rethinkin’, die tot doel heeft het familierecht te herdenken. Zij is tevens auteur van talrijke bijdragen in boeken en tijdschriften en is lid van verschillende redactieraden en wetenschappelijke comités van juridische reeksen en tijdschriften, zoals het Notarieel en Fiscaal Maandblad, het Tijdschrift voor Familierecht, het Nieuw Juridisch Weekblad en de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht. Tot slot is zij ondervoorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging.

Seminaries van deze spreker

De vereffening en verdeling bij echtscheidingsprocedures: een update anno 2023

Familierecht
21/06/2023
Live
Elisabeth Alofs, Anne-Sophie Vandenbosch
12:30 tot 15:45
Meer informatie