Drs. Jonathan Vandenbogaerde

Drs. Jonathan Vandenbogaerde is master in de Moraalwetenschappen en master in de Rechten en bereidt aan de Universiteit Gent, onder het promotorschap van prof. dr. Jan Verplaetse, een proefschrift voor over institutionele vergeving. Jonathan is winnaar van de TPR-prijs 2021 en publiceerde onder meer over de kwijtschelding van schulden van gefailleerde natuurlijke personen. Hij is eveneens advocaat aan de balie van Oudenaarde.

Seminaries van deze spreker

Faillissement van natuurlijke personen (kwijtschelding)

Handels- en economisch recht
17/11/2022
Prof. dr. Bertel De Groote, Drs. Jonathan Vandenbogaerde, Drs. Gauthier Vandenbossche
13:30 tot 17:30
Gent
Meer informatie