Drs. Gauthier Vandenbossche

Drs. Gauthier Vandenbossche is master in de Handelswetenschappen. Onder het promotorschap van prof. dr. Bertel De Groote en prof. dr. Diederik Bruloot bestudeert Gauthier (optimalisaties van) het personeel toepassingsgebied van insolventieprocedures. Hij is als assistent verbonden aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en het Instituut Financieel Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent. Gauthier is auteur van diverse bijdragen in het ondernemingsrecht en het fiscaal recht.

Seminaries van deze spreker

Faillissement van natuurlijke personen (kwijtschelding)

Handels- en economisch recht
17/11/2022
Prof. dr. Bertel De Groote, Drs. Jonathan Vandenbogaerde, Drs. Gauthier Vandenbossche
13:30 tot 17:30
Gent
Meer informatie