Dr. Tijl De Jaeger

Tijl De Jaeger is substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen, werkzaam binnen de afdeling economisch en financieel strafrecht.

Voorheen was hij werkzaam als advocaat (2011-2014), en navolgend als assistent-onderzoeker aan het Instituut voor Procesrecht, UGent (2014-2019).

In september 2020 behaalde hij de graad van doctor in de rechten aan de UGent met een proefschrift getiteld "Naar een beter burgerlijk procesrecht via datavergaring en zorgvuldig procesgedrag".
 Hij blijft verbonden aan de Universiteit Gent als postdoctoraal vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

Seminaries van deze spreker

Faillissementsmisdrijven en fraude

Handels- en economisch recht
20/10/2022
Dr. Tijl De Jaeger
13:30 tot 17:30
Gent
Meer informatie