Dirk De Meulemeester

Dirk De Meulemeester beoefent al meer dan 15 jaar geschillenbeslechting in zowel nationale als internationale commerciële arbitrage, waarbij hij optreedt als raadsman of arbiter (co-arbiter, enige arbiter of voorzitter arbiter) in meer dan vijftig arbitrageprocedures, geadministreerd (inclusief ICC, Zwitsers Rules, ICSID, CEPANI, WIPO) en ad hoc, beheerst door verschillende procedurele en materiële wetten, zowel burgerlijk recht als common law (incl. Engels en Zwitsers), en internationaal recht. Zijn specialismen zijn onder meer joint venture, aandelenaankoop, fusies en overnames, verkoop, agentuur, distributie, IT, bouw, energie, de farmaceutische sector en investeringsarbitrage.
De heer De Meulemeester is advocaat aan de balie van Gent en Parijs en managing partner bij advocatenkantoor Lexlitis met kantoren in Gent, Brussel, Antwerpen, Luik en Parijs. Hij is voorzitter van CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediation) en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Dhr. De Meulemeester is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank van Koophandel van Gent en maakte deel uit van de taskforce die de nieuwe Belgische arbitragewet van 2013 opstelde.