Dirk De Bot

Dirk De Bot is licentiaat (KULeuven, 1988) en doctor (VUB, 2015) in de rechten.
 
Hij begon zijn professionele loopbaan in 1988 als advocaat aan de balie te Brussel, waar hij ook actief was binnen de balie zelf, met name als vertegenwoordiger van de stagiairs en als kolonnehoofd van het Bureau voor Consultatie en Verdediging (pro deo’s).
 
Een hele tijd is hij actief geweest als adviseur in de financiële sector waar hij juridische adviesverlening op het vlak van privacy- en gegevensbescherming verder voor zijn rekening bleef nemen.
 
In 2010 besliste hij zijn loopbaan een andere wending te geven en vatte hij een doctoraat aan. Onderwerp van het doctoraal onderzoek was een analyse van het juridische kader bij de interbestuurlijke uitwisseling van gegevens met de nadruk op vier sleutelconcepten: authentieke registers, bestuurlijke gebruiksplicht, tussenkomst van dienstenintegratoren en controle door machtigingscomités. Dit doctoraat werd (succesvol) verdedigd in maart 2015.
 Tegelijkertijd was hij van 2012 tot augustus 2015 werkzaam bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gedeeltelijk via de VUB en gedeeltelijk als contractueel medewerker, waar hij als expert de nakende Europese regelgeving (Verordening én Richtlijn)  opvolgde.
 In 2015 besliste hij zijn ervaringen te bundelen en een eigen zaak op te starten, DPS4U, Data Protection Services for you.
 
Tevens is hij lesgever aan het Data Protection Institute en vervult hij zelfde functie van externe DPO.