De heer Jona Van Leeuwen

Jona van Leeuwen, Bijzonder adviseur internationaal van de KBvG en Advisor to the President van de UIHJ. Jona is ruim 10 jaar werkzaam als toegevoegd gerechtsdeurwaarder in Amsterdam en expert op het gebied van internationale betekening en executie. Hij is betrokken geweest bij diverse commissies, waaronder Judgment Project (HCCH), adviserende rol bij de herziening Betekeningsverordening en het project ENABLE (www.acces2just.eu). Jona publiceert en spreekt regelmatig op het gebied van betekening en kennisgeving, internationale executie en de digitalisering binnen de executie praktijk.