Christophe Verwilghen

Christophe Verwilghen heeft sinds jaren een gevestigde all-roundpraktijk in Knokke-Heist en heeft zich verder gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en de begroting van letselschade. Hij heeft daarnaast veel ervaring in het contractenrecht en het  vastgoedrecht en publiceert ook regelmatig in deze materies. Christophe vervult verschillende gerechtelijke mandaten (als bewindvoerder en schuldbemiddelaar) en is tevens benoemd als plaatsvervangend rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen.

Voorkeurmateries

Aansprakelijkheidsrecht en schadeloosstelling: (medische) aansprakelijkheid, verkeersongevallen, evaluatie en begroting van lichamelijke schade

Verzekeringsrecht: aansprakelijkheids- en andere schadeverzekeringen, omvang van de dekking, regres

Verbintenissen uit overeenkomst: algemeen verbintenissenrecht, contracten tussen ondernemers,  vastgoedtransacties  (huur, verkoop van  onroerend goed, overdracht van praktijken en handelszaken, bouwovereenkomsten…)

Zakelijke rechten en zekerheden: eigendom en mede-eigendom, appartementsrecht,  voorrechten en hypotheken

Sociale zekerheidsrecht: ziekteverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid