Charlotte Lardenoit

Charlotte Lardenoit behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2010) en vervolgens een Master na Master fiscaal recht (Universiteit Antwerpen, 2011, onderscheiding).
In 2011 werd zij advocate aan de Balie van Antwerpen. Charlotte is naast het formele belastingrecht – zijnde de procedure inzake de controle, de taxatie alsmede administratieve en gerechtelijke geschillen in alle belastingen – waarvoor zij een bijzondere voorliefde en specialisatie ontwikkelde eveneens actief in iedere aangelegenheid van materiaal belastingrecht inzake directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-rijksinwoners).
Charlotte geeft voordrachten aangaande de belastingprocedure en fiscale hete hangijzers. Zij is eveneens bestuurder van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB.

Seminaries van deze spreker

Fiscale misdrijven: wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

Fiscaal recht
Opgenomen op 11/05/2021
3u
On demand
Charlotte Lardenoit, Bart Verbelen
Meer informatie