Bruno Schoenaerts

Bruno Schoenaerts heeft een carrière van 43 jaren als advocaat en 30 jaren als curator. Hij behandelde als curator meer dan 500 faillissementen. Hij kent als senior advocaat alle facetten van een curatele en kent alle procedures van het faillissementsrecht tot in het laatste détail. In zijn hoedanigheid van curator dagvaardde hij zaakvoerders, bestuurders, aandeelhouders en derde verantwoordelijke partijen. Vandaag, met de storm die op ons afkomt, wil Bruno Schoenaerts zijn kennis aan wenden voor al diegenen die nood hebben aan zeer efficiënte juridische bijstand bij faillissementsprocedures. Voor hen die zich zorgen over de status van hun onderneming. Failliet of niet ? In hoever nu aansprakelijk of niet ? Welke risico’s nemen of niet ? Bruno Schoenaerts is advocaat die de cliënt beschermt tegen de aanspraken van de curator. Het insolventierecht is een zeer gespecialiseerde materie en vereist de bijstand van vakmensen die deze materie van binnen uit beheersen als vanzelfsprekend. Als curator heeft Bruno Schoenaerts immers al te vaak gezien hoe zwak of helemaal niet sommige verweermiddelen werden aangewend.